SI 18

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
SI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quanliao

Small Intestine 18; Intestinum Tenue 18; Tanko Crijevo 18; IT 18

Pozicija: direktno ispod vanjskog kuta oka, u kutu između donjeg ruba zigomatične kosti i prednjeg ruba masetera.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vjetra
  • smanjenje otoka
  • smanjenje boli.

Indikacije:

  • zubobolja
  • neuralgija trigeminusa
  • paraliza facijalisa.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply