SI 5

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
SI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Yanggu

Small Intestine 5; Intestinum Tenue 5; Tanko Crijevo 5; IT 5

Osobitosti: točka Jing – River, točka elementa Vatre meridijana Tankog Crijeva.

Pozicija: na ulnarnoj strani ručnog zgloba, u udubljenju distalno od stiloida ulne.

Djelovanje:

  • smanjenje Vrućine
  • smirivanje Duha.

Indikacije:

  • bol ručnog zgloba i šake
  • zububolja, tinitus, gluhoća

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply