SI 4

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
SI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wangu

Small Intestine 4; Intestinum Tenue 4; Tanko Crijevo 4; IT 4

Osobitosti: točka Yuan – Source meridijana Tankog Crijeva.

Pozicija: na ulnarnoj strani šake, u udubljenju između glavice pete metatarzalne kosti i piramidalne kosti, na prijelazu crvene u bijelu kožu.

Djelovanje:

  • smanjenje boli
  • uklanjanje Vrućine.

Indikacije:

  • bolovi i kontrakture šake i prstiju
  • bol i ukočenost vrata
  • glavobolja
  • bol u ramenu.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply