Ht 8

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Shaofu

Heart 8; Cor 8; Srce 8; C 8

Osobitosti: točka Ying – Spring, točka elementa Vatre meridijana Srca.

Pozicija: na dlanu, između četvrte i pete metakarpalne kosti. Na “liniji srca”, između vrhova malog prsta i naprsnjaka kada su prsti preklopljeni prema dlanu.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vrućine
  • smirivanje Duha
  • regulacija Qi-a srca.

Indikacije:

  • palpitacije
  • tuga, strah, zabrinutost
  • bolovi šake i prstiju.

Tehnika: okomito 0,5 cuna.

Leave a Reply