Pc 5

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Pc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jianshi

Pericardium 5; Perikard 5; Osrčje 5

Osobitosti: točka Jing – River, točka elementa Metala meridijana Perikarda.

Pozicija: na podlaktici, 3 cuna proksimalno od brazde zapešća, na liniji koja spaja PC3 i PC7. Između tetiva m. palmaris longus i m. flexor carpi radialis.

Djelovanje:

  • transformacija Flegme
  • spuštanje pobunjenog Qi-a
  • regulacija funkcije Želuca
  • regulacija menstruacije.

Indikacije:

  • tahikardija, bol u prsima, palpitacije
  • epistaksa
  • oslabljeno pamćenje
  • mučnina, povraćanje
  • nepravilna menstruacija, dismenoreja
  • bol u laktu i podlaktici.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply