Pc 4

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Pc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ximen

Pericardium 4; Perikard 4; Osrčje 4

Osobitosti: točka Xi meridijana Perikarda.

Pozicija: na podlaktici, 5 cuna proksimalno od brazde zapešća, na liniji koja spaja PC3 i PC7. Između tetiva m. palmaris longus i m. flexor carpi radialis.

Djelovanje:

  • jačanje Krvi
  • uklanjanje staze
  • hlađenje Krvi
  • zaustavljanje krvarenja.

Indikacije:

  • tahikardija, bol u prsištu, palpitacije
  • epistaksa
  • agitacija, nesanica.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply