LI 14

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Binao

Large Intestine 14; Intestinum Crassum 14; Debelo Crijevo 14; IC 14

Pozicija: na lateralnoj strani nadlaktice, na donjem rubu hvatišta m. deltoideusa, na liniji koja spaja LI11 i LI15. Sedam cuna proksimalno od LI11.

Djelovanje:

  • uklanjanje bola
  • regulacija Qi-a.

Indikacije:

  • bol nadlaktice i ramena
  • kontraktura ramenog zgloba, ukočenost vrata
  • crvenilo i otok očiju.

Tehnika: okomito ili koso prema gore 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply