Kd 11

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Kd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Henggu

Kidney 11; Ren 11; Bubreg 11; R 11

Pozicija: na gornjem rubu pubične simfize, 0,5 cuna lateralno od medijalne linije. U visini točke RM 2.

Djelovanje:

  • na donji Grijač (Jiao).

Indikacije:

  • enureza, retencija urina, impotencija.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply