Ren Mai

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex

Meridijan Ren Mai je prednji, središnji, neparni Yin meridijan. Sadrži 24 akupunkturne točke.

U literaturi se još može naći pod imenima Directing Vessel i Conception Vessel.

Akupunkturne točke Ren Mai meridijana:

  • djeluju na ginekološku patologiju
  • djeluju na spolne organe, trbuh, ždrijelo i lice
  • njeguju Yin
  • ostvaruju komunikaciju između Pluća i Bubrega
  • reguliraju Trostruki Grijač (San Jiao).

Leave a Reply