GB 33

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
GB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Xiyangguan

Gall Bladder 33; Vesica Fellea 33; Žučni Mjehur 33; VF 33

Pozicija: na lateralnoj strani bedra, 3 cuna iznad poplitealne brazde, u jednoj udubini iznad i iza lateralnog kondila femura.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vlage iz meridijana Žučnog Mjehura
  • uklanjanje opstrukcije i aktivacija meridijana

Indikacije:

  • bol u koljenu
  • parestezije donjeg ekstremiteta

Tehnika: okomito 0,5 – 0,8 cuna.

Leave a Reply