GB 21

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
GB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Jianjing

Gall Bladder 21; Vesica Fellea 21; Žučni Mjehur 21; VF 21

Osobitosti: akupunkturna točka na meridijanu Yang Wei Mai.

Pozicija: na sredini linije koja spaja akromion i trnasti nastavak C7 (DM 14), na najvišoj točki trapeziusa.

akupnkturna točka meridijana žučnog mjehura (GB 21)

Djelovanje:

  • spuštanje Qi-a
  • spuštanje Qi-a pluća

Indikacije:

  • bol u vratu, tortikolis
  • bol u ramenu
  • bol u grudima
  • mastitis
  • kašalj

Tehnika: okomito 0,5 – 0,8 cuna.

Oprez:

  • pneumotoraks!
  • ne bosti u trudnoći!
  • jaka stimulacija ove akupunkturne točke može dovesti do kolapsa!

Leave a Reply