SI 11

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
SI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tianzong

Small Intestine 11; Intestinum Tenue 11; Tanko Crijevo 11; IT 11

Pozicija: na stražnjoj strani ramena, u sredini fose infraspinate skapule. U udubini na jednoj trećini zamišljene linije koja spaja sredinu donjeg ruba spine skapule i donjeg kuta skapule.

Djelovanje:

  • smanjenje boli
  • pokretanje Qi-a.

Indikacije:

  • bol u ramenu i lopatici
  • nemogućnost podizanja ruke u ramenu
  • kašalj
  • bol u lateralnom dijelu toraksa.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply