SI 6

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
SI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Yanglao

Small Intestine 6; Intestinum Tenue 6; Tanko Crijevo 6; IT 6

Osobitosti: točka Xi meridijana Tankog Crijeva.

Pozicija: na ulnarnoj strani ručnog zgloba, u udubljenju proksimalno od apofize stiloidnog nastavka ulne. Da bi se udubina pronašla, ruka bolesnika mora biti savijena u laktu i dlan položen na prsa.

Djelovanje:

  • smanjenje bola
  • povoljno djelovanje na ruku i rame.

Indikacije:

  • bol i ukočenost ramena i nadlaktice
  • zamućen vid.

Tehnika: koso 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply