Ht 9

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Shaochong

Heart 9; Cor 9; Srce 9; C 9

Osobitosti: točka Jing – Well, točka elementa Drva meridijana Srca.

Pozicija: 0,1 cun proksimalno od radijalnog kuta nokta malog prsta.

Djelovanje:

  • regulacija srčanog Qi-a
  • smirivanje Duha.

Indikacije:

  • gubitak svijesti
  • palpitacije
  • bol šake

Tehnika:

  1. okomito ili koso prema proksimalno 0,1 – 0,2 cuna.
  2. ubosti da krvari.

Leave a Reply