Ht 6

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yinxi

Heart 6; Cor 6; Srce 6; C 6

Osobitosti: Xi točka meridijana Srca.

Pozicija: na ulnarnoj strani podlaktice, 0,5 cun proksimalno od brazde zapešća, radijalno od tetive m. flexor carpi ulnaris.

Djelovanje:

  • smirivanje Duha
  • regulacija Krvi.

Indikacije:

  • palpitacije
  • noćno znojenje.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply