Ht 5

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tongli

Heart 5; Cor 5; Srce 5; C 5

Osobitosti: točka Luo meridijana Srca.

Pozicija: na ulnarnoj strani podlaktice, 1 cun proksimalno od brazde zapešća, radijalno od tetive m. flexor carpi ulnaris.

Djelovanje:

  • smirivanje Duha
  • regulacija srčanog ritma
  • smanjenje boli.

Indikacije:

  • strah, tuga, depresija
  • palpitacije, aritmije
  • bol prstiju, šake i lakta.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply