Ht 4

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lingdao

Heart 4; Cor 4; Srce 4; C 4

Osobitosti: točka Jing – Rijeka, točka elementa Metala meridijana Srca.

Pozicija: na ulnarnoj strani podlaktice, 1,5 cun proksimalno od brazde zapešća, radijalno od tetive m. flexor carpi ulnaris.

Djelovanje:

  • smirivanje Duha
  • opuštanje mišića i tetiva.

Indikacije:

  • bol i otok prstiju
  • nesanica, strah, anksioznost.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply