Ht 3

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Shaohai

Heart 3; Cor 3; Srce 3; C 3

Osobitosti: točka He – Sea, točka Vode meridijana Srca.

Pozicija: na unutarnjem kraju kubitalne brazde kada je ruka u laktu savijena pod 90 stupnjeva.

Djelovanje:

  • smirivanje Duha
  • transformacija Flegme
  • uklanjanje Vrućine.

Indikacije:

  • boli i kontrakture lakatnog zgloba
  • strah, anksioznost
  • oslabljena memorija.

Tehnika:

  1. koso prema distalno ili proksimalno 0,5 – 1 cuna
  2. prema LI 11 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply