Ht 2

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Ht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Qingling

Heart 2; Cor 2; Srce  2; C 2

Pozicija: na unutrašnjoj strani nadlaktice, 3 cuna proksimalno od kubitalne brazde, na liniji koja spaja HT1 i HT3.

Djelovanje:

  • smanjenje boli.

Indikacije:

  • bol ramena, lakta
  • interkostalna neuralgija
  • glavobolja.

Tehnika: koso prema distalno ili proksimalno 0,5 – 1 cuna.

Oprez: arterija brahijalis.

Leave a Reply