Lu 5

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Lu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chize

Lung 5; Pulmo 5; Pluća 5; P 5

Osobitosti: točka He meridijana Pluća; točka elementa Vode Pluća;

Pozicija: u lakatnoj brazdi, lateralno uz rub tetive bicepsa.

Akupunkturne točke pluća (Lung 1-5)

Akupunkturne točke meridijana Pluća (Lung 5 -9)

Djelovanje:

  • spuštanje Qi-a Pluća
  • oslobađanje Vrućine iz Pluća
  • regulacija prometa Vode

Indikacije:

  • kašalj, dispneja, astma, bronhitis, hemoptiza
  • bol u grlu, bol u ustima
  • bol u laktu, artritis i artroza lakta, teniski lakat

Tehnika: okomito 0.5 – 1 cun.

Leave a Reply