Pc 7

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Pc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daling

Pericardium 7; Perikard 7; Osrčje 7

Osobitosti: točka Shu meridijana Perikarda, točka Yuan – Izvor i točka elementa Zemlje meridijana Perikarda.

Pozicija: na sredini prednje brazde zapešća, između tetiva m. palmaris longus i m. flexor carpi radialis.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vrućine iz Srca
  • harmoniziranje Želuca i Crijeva
  • smirivanje Duha.

Indikacije:

  • bol u prsima, palpitacije, nedostatak zraka
  • nesanica, agitacija, tuga, strah
  • bol u želucu, povraćanje
  • bol u ručnom zglobu
  • bol i kontraktura šake.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply