Pc 3

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Pc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Quze

Pericardium 3; Perikard 3; Osrčje 3

Osobitosti: točka He-Sea, točka elementa Vode meridijana Perikarda.

Pozicija: u kubitalnoj brazdi, ulnarno od tetive bicepsa.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vrućine iz razine Nutritivnog Qi-a, Qi-a i Krvi
  • harmonizacija Želuca, Debelog i Tankog Crijeva
  • smanjenje boli

Indikacije:

  • febrilna stanja
  • povraćanje, proljev
  • palpitacije, dispneja, kašalj
  • bol i kontraktura lakta
  • bol nadlaktice.

Tehnika:

  1. okomito 0,5 – 1 cuna
  2. ubosti da krvari.

Oprez: brahijalna arterija i vena.

Leave a Reply