Pc 2

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Pc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tianquan

Pericardium 2; Perikard 2; Osrčje 2

Pozicija: na nadlaktici, 2 cuna lateralno od kraja aksilarne brazde, između dviju glava bicepsa.

Djelovanje:

  • jačanje Krvi
  • smanjenje boli.

Indikacije:

  • bol u prsima, ramenu, lopatici, nadlaktici
  • bol unutrašnje strane nadlaktice
  • kašalj
  • palpitacije
  • zamućenje vida.

Tehnika:

  1. okomito 1 – 1,5 cuna
  2. koso prema proksimalno ili prema distalno u smjeru meridijana, 1 – 1,5 cuna.

Leave a Reply