BL 53

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
BL:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Baohuang

Bladder 53; Vesica Urinaria 53; Mokraćni Mjehur 53; VU 53

Pozicija: 3 cuna lateralno od stražnje medijane linije, u visini procesusa spinozusa drugog sakralnog kralješka. U visini drugog sakralnog otvora.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vlage
  • stimulacija transformacije i ekskrecije tekućina

Indikacije:

  • bolovi u leđima i križima
  • retencija urina
  • edemi
  • opstipacija

Tehnika: okomito 1 – 1,5 cuna.

Leave a Reply