BL 39

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
BL:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Weiyang

Bladder 39; Vesica Urinaria 39; Mokraćni Mjehur 39; VU 39

Osobitosti: donja He točka Trostrukog grijača.

Pozicija: na vanjskom rubu poplitealne brazde, 1 cun lateralno od točke BL 40.

Djelovanje:

  • regulacija Trostrukog Grijača
  • poticanje transformacije i protoka Vode u Trostrukom grijaču

Indikacije:

  • lumboishialgija
  • otežano, bolno mokrenje
  • retencija urina
  • impotencija

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply