BL 27

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
BL:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Xiaochangshu

Bladder 27; Vesica Urinaria 27; Mokraćni Mjehur 27; VU 27

Osobitosti: stražnja Shu točka Tankog Crijeva

Pozicija: na leđima, 1,5 cuna lateralno od stražnje medijane linije, u visini procesusa spinozusa prvog sakralnog nastavka (S I). U  visini prvog stražnjeg sakralnog foramena.

Djelovanje:

  • regulacija funkcije Tankog Crijeva
  • regulacija defekacije
  • regulacija mokrenja
  • uklanjanje Vlage

Indikacije:

  • diareja, opstipacija, amdominalna bol
  • retencija urina, otežano mokrenje
  • lumbalgija

Tehnika: okomito, 0,5 – 1 cuna.

Oprez u trudnoći!

Leave a Reply