LI 9

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Shanglian

Large Intestine 9; Intestinum Crassum 9; Debelo Crijevo 9; IC 9

Pozicija: na radijalnoj strani podlaktice, na liniji koja spaja LI5 i LI11, tri cuna distalno od LI11.

Djelovanje:

  • harmonizacija Debelog Crijeva
  • uklanjanje bola

Indikacije:

  • bolovi u trbuhu, kruljenje crijeva
  • glavobolja

Tehnika: okomito ili koso 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply