LI 5

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Yangxi

Large Intestine 5; Intestinum Crassum 5; Debelo Crijevo 5 ; IC 5

Osobitosti: točka Jing-River, točka elementa Metala Debelog Crijeva.

Pozicija: u sredini udubljenja koje nastane između tetiva m. extensor pollicis longus i m. extensor pollicis brevis kada je palac podignut (Foveola radialis, anatomska tabakera).

Djelovanje:

  • smanjivanje boli
  • smanjivanje Vrućine

Indikacije:

  • grlobolja, zubobolja, rinitis, tinitus, uhobolja
  • bolovi šake i ručnog zgloba

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply