LI 17

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tianding

Large Intestine 17; Intestinum Crassum 17; Debelo Crijevo 17; IC 17

Pozicija: na vratu, na stražnjem rubu sternokleidomastoideusa, jedan cun ispod LI 18.

Djelovanje:

  • na grlo i nos.

Indikacije:

  • grlobolja, upala grla, afonija
  • kontraktura m. sternokleidomastoideusa.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Oprez: karotidna arterija i jugularna vena!

Leave a Reply