LI 15

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jianyu

Large Intestine 15; Intestinum Crassum 15; Debelo Crijevo 15; IC 15

Pozicija: na ramenu, u udubljenju koje se nalazi ispred i ispod akromiona kada je ruka u abdukciji. U stražnjem udubljenju nalazi se SJ14.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vjetra i Vlage.

Indikacije:

  • bol nadlaktice i ramena
  • ukočenost ramena
  • hipertenzija.

Tehnika: ruka abducirana, okomito prema centru aksile 0,5 – 1 cuna

Leave a Reply