LI 13

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Shouwuli

Large Intestine 13; Intestinum Crassum 13; Debelo Crijevo 13; IC 13

Pozicija: na lateralnoj strani nadlaktice, na liniji koja spaja LI11 i LI15, tri cuna proksimalno od LI11.

Djelovanje:

  • uklanjanje boli
  • smirivanje kašlja.

Indikacije:

  • boli lakta i nadlaktice
  • kašalj.

Tehnika: okomito 1 – 1,5 cuna.

Leave a Reply