LI 12

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zhouliao

Large Intestine 12; Intestinum Crassum 12; Debelo Crijevo 12; IC 12

Pozicija: kod flektiranog lakta, jedan cun proksimalno i lateralno od LI11.

Djelovanje:

  • uklanjanje boli

Indikacije:

  • bol i kontraktura u laktu

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply