LI 11

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
LI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Quchi

Large Intestine 11; Intestinum Crassum 11; Debelo Crijevo 11; IC 11

Osobitosti: točka He – Sea, točka elementa Zemlje, točka tonifikacije meridijana Debelog crijeva.

Pozicija: na radijalnom kraju poprečne brazde lakta kada je ruka savijena u laktu pod pravim kutem.

Djelovanje:

  • uklanjanje Vrućine, rashlađivanje Krvi
  • uklanjanje Vlage
  • regulacija Crijeva

Indikacije:

  • vrućica
  • bolovi u trbuhu, povraćanje, proljev
  • amenoreja
  • bol i kontraktura u laktu, nadlaktici, ramenu

Tehnika:

  1. okomito 0,5 – 1,5 cuna
  2. prema točki Ht 3

Leave a Reply