Kd 18

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Kd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Shiguan

Kidney 18; Ren 18; Bubreg 18; R 18

Pozicija: na trbuhu, 0,5 cuna lateralno od prednje medijane linije, 3 cuna iznad pupka.

Djelovanje:

  • smanjenje boli
  • regulacija Qi-a
  • uklanjanje staze Krvi.

Indikacije:

  • postpartalna bol u trbuhu
  • štucavica
  • povraćanje, proljev, opstipacija.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply