Kd 12

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Kd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dahe

Kidney 12; Ren 12; Bubreg 12; R 12

Pozicija: u donjem dijelu abdomena, 0,5 cuna lateralno od medijane linije, 4 cuna ispod pupka. U visini točke RM 3 – Zhongji.

Djelovanje:

  • tonifikacija Bubrega.

Indikacije:

  • bol u području genitalija
  • metroragija, menoragija, amenoreja
  • preuranjena ejakulacija.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply