Kd 5

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Kd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Shuiquan

Kidney 5; Ren 5; Bubreg 5; R 5

Osobitosti: točka Xi meridijana Bubrega.

Pozicija: na medijalnoj strani pete, iza i ispod medijalnog maleolusa, 1 cun ispod točke KI3. U udubljenju iznad i ispred hvatišta Ahilove tetive za kalkaneus.

Akupunkturne točke medijalne strane stopala

Djelovanje:

  • povoljno djelovanje na menstruacijski ciklus.

Indikacije:

  • amenoreja, dismenoreja, nepravilan menstruacijski ciklus, PMS
  • dizurija.

Tehnika: okomito 0,3 – 0,5 cuna.

Leave a Reply