Kd 2

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex
Kd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rangu

Kidney 2; Ren 2; Bubreg 2; R 2

Osobitosti: točka Ying – Spring, točka elementa Vatre meridijana Bubrega.

Pozicija: na medijalnom rubu stopala, distalno i ispod tuberozitas navikularne kosti, na prijelazu crvene u bijelu kožu.

Akupunkturne točke medijalne strane stopala

Djelovanje:

  • uklanjanje Vrućine u stanjima deficijencije
  • regulacija Bubrega
  • regulacija donjeg Grijača (Jiao).

Indikacije:

  • bol potkoljenice i stopala
  • dismenoreja
  • inkontinencija urina, otežano mokrenje, retencija urina.

Tehnika: okomito 0,5 – 1 cuna.

Leave a Reply