Akupunkturni meridijani

Lu LI St Sp Ht SI BL Kd Pc SJ GB Lv RM DM Ex

Meridijan je izraz koji upotrebljavamo za pojam Jing Luo koji u tradicionalnoj kineskoj medicini označava sustav longitudinalnih linija koje spajaju akupunkturne točke. Drugi često upotrebljavani izraz je kanal.

Meridijanima protiče vitalna energija – Qi.

Leave a Reply